Христос в центре! Церковь в приоритете! Личность каждого ценна!

воскресенье, 26 января 2014 г.

ЗВЕРНЕННЯ РАДИ ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ЦЕРКОВ УКРАЇНИ ЩОДО ОСТАННІХ ПОДІЙ В УКРАЇНІ

24.01.2014
Ми, члени Ради Євангельських Протестантських Церков України, нагадуючи про цінність людського життя як найбільшого дару від Бога, сумуючи  та співпереживаючи з тими,  хто втратив рідних  та молячись про одужання усіх поранених у силових протистояннях останніх тижнів:
Засуджуємо неправду, зловживання владою та силою, що вилилося у насилля з усіх сторін суспільно-політичного протистояння.
Нагадуємо про персональну відповідальність кожної людини перед Богом за свої вчинки. Пам’ятаймо, що «Йому дамо звіт!» (Послання до Євреїв  4:13)
Просимо владу почути заклики до мирного врегулювання конфлікту.
Закликаємо усіх віруючих об’єднатися у пості та молитві. «І впокоряться люди Мої, що над ними кличеться Ім’я Моє, і помоляться, і будуть шукати Ім’я Мого, і повернуть зо злих своїх доріг, то Я вислухаю з небес, і прощу їхній гріх, та вилікую їхній Край!» (2 Книга Хронік 7:14)
Рада Євангельських Протестантських Церков України:
Віктор Алєксєєнко, президент Української Унінонної Конференції Церкви адвентистів сьомого дня;
В’ячеслав Нестерук, президент Всеукраїнського Союзу Об’єднань євангельських християн-баптистів;
Михайло Паночко, єпископ Церкви християн віри євангельської України;
Леонід Падун, старший єпископ Української Християнської Євангельської Церкви;
Василь Райчинець, старший пресвітер Союзу Вільних Церков християн євангельської віри України;
Сергій Шаптала, голова Братства Незалежних Церков і Місій Євангельських Християн-Баптистів України;
Сергій Дацко, голова правління Асоціації Місіонерських Церков Євангельських Християн України;
В’ячеслав Горпинчук, єпископ Української Лютеранської Церкви;
Анатолій Гаврилюк, Об’єднання незалежних харизматичних християнських церков України (Повного Євангелія).
Ухвалено у Києві 23 січня 2014 року на черговому засіданні РЄПЦУ.

Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины


Мы, члены Совета Евангельских Протестантских Церквей Украины, по результатам заседания от 23 января 2014 года:

напоминая о ценности человеческой жизни как величайшего дара от Бога,

сожалея и сопереживая с теми, кто потерял родных, и

молясь о выздоровлении всех раненых в силовых противостояниях последних недель,
Осуждаем неправду, злоупотребление властью и силой, что вылилось в насилие со всех сторон общественно -политического противостояния.
Напоминаем о персональной ответственности каждого человека перед Богом за свои поступки. Помните, что «Ему дадим отчет!» (Послание к евреям 4:13)
Просим власть услышать призывы к мирному урегулированию конфликта.
Призываем всех верующих объединиться в посте и молитве. «И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и прощу грехи и исцелю землю их». (2 Книга Паралипоменон 7:14)

Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины:
Вячеслав Нестерук, председатель Всеукраинского Союза церквей евангельских христиан-баптистов;
Михаил Паночко, старший епископ Церкви христиан веры евангельской Украины;
Виктор Алексеенко, президент Украинского унионной конференции Церкви адвентистов седьмого дня;
Леонид Падун, старший епископ Украинской Христианской Евангельской Церкви;
Василий Райчинец, старший пресвитер Союза свободных церквей христиан евангельской веры Украины;
Сергей Шаптала, председатель Братства независимых церквей и миссий евангельских христиан-баптистов Украины;
Сергей Дацко, председатель правления Ассоциации миссионерских церквей евангельских христиан Украины;
Вячеслав Горпинчук, епископ Украинской Лютеранской Церкви;
Анатолий Гаврилюк, президент Объединения независимых харизматических христианских церквей Украины (Полного Евангелия).
Обнародовано 24 января 2014 г.

источник: РАДА ЦЕРКОВ

Комментариев нет:

Отправить комментарий